phone-41434_640.png 774 522 744

Provádíme okamžité zásahy při lokálním přemnožení potkanů, myší, krys a dalších hlodavců.
Po domluvě provádíme prevenci pro redukci výskytu hlodavců v daných objektech, kladení, kontroly a výměny požerových nástrah.
Samozřejmostí je odklizení uhynulých zvířat a jejich ekologická likvidace.
K zásahům používáme pouze profesionální prostředky k tomuto účelu určené.